Έρευνα και σχεδιασμός οργάνου δυναμικής ζύγισης οχημάτων

Με τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών φέρνει και το φαινόμενο των υπερφορτωμένων φορτηγών. Για να βάλει τέλος σε αυτό το κακό φαινόμενο, η Κίνα προωθεί δυναμικά τον τρόπο φόρτισης κατά βάρος. Με τη διάδοση της μεθόδου ζύγισης και φόρτισης, η απαίτηση της τεχνολογίας δυναμικής ζύγισης γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ο Hengyi ολοκλήρωσε κυρίως το σχεδιασμό του οργάνου ζύγισης στο σύστημα WIM και τη βελτίωση της ακρίβειας ζύγισης του οργάνου. Με βάση την ανάλυση της λειτουργίας του οργάνου ζύγισης πλήρους οχήματος και την υλοποίηση του αλγορίθμου ζύγισης, δίνεται το σχέδιο σχεδιασμού του οργάνου δυναμικής ζύγισης πλήρους οχήματος με βάση το STM32. Το σχήμα σχεδίασης χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) προσομοίωση αλγορίθμου. 2) Σχεδιασμός υλικού. 3) Σχεδιασμός λογισμικού. Η προσομοίωση αλγορίθμου ολοκληρώνει κυρίως την προσομοίωση και σύγκριση του αλγορίθμου προεπεξεργασίας στάθμισης και του αλγορίθμου επεξεργασίας πυρήνα στάθμισης. Ο σχεδιασμός υλικού ολοκληρώνει κυρίως τη σχεδίαση κυκλώματος του οργάνου ζύγισης. Ο σχεδιασμός λογισμικού ολοκληρώνει κυρίως την υλοποίηση των βασικών λειτουργιών του οργάνου. Στην προσομοίωση αλγορίθμου αναλύεται η σύνθεση του σήματος ζύγισης. Με βάση την προσομοίωση και σύγκριση του αλγορίθμου, προκύπτει ο συνδυασμός αλγορίθμου φίλτρου FIR και νευρωνικού δικτύου τριών επιπέδων πίσω διάδοσης. Ο συνδυασμός αλγορίθμων έχει βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια ζύγισης. Στη σχεδίαση υλικού, εισάγονται τα βασικά στοιχεία του συστήματος THE WIM και μελετώνται και αναλύονται ορισμένα κυκλώματα του οργάνου ζύγισης. Στη σχεδίαση λογισμικού εισάγονται με έμφαση η σχεδιαστική ιδέα και οι βασικές τεχνολογίες κάθε ενότητας και ολοκληρώνεται η σύγκριση και η υλοποίηση τυπικών αλγορίθμων. Επαληθεύεται ότι ο συνδυασμός αλγορίθμων που επιλέχθηκε σε αυτό το έγγραφο πληροί τα εθνικά πρότυπα και είναι προφανώς καλύτερος από τον παραδοσιακό αλγόριθμο και βελτιώνει αποτελεσματικά την ακρίβεια ζύγισης του οργάνου ζύγισης.


Ώρα δημοσίευσης: Αυγ-13-2021